Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ REWARDS PLUS


I. Phạm vi áp dụng.

Thẻ Rewards Plus là hình thức ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ăn uống của chuỗi nhà hàng thuộc AFG

Thẻ Rewards Plus được áp dụng và sử dụng tại các nhà hàng thuộc AFG (“Thẻ Rewards Plus”) và được quản lí bởi AFG tại Việt Nam.

Bằng việc tham gia chương trình thẻ Rewards Plus, khách hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với điều kiện, điều khoản này và toàn bộ chính sách của chương trình được công bố công khai trên trang web và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.

II. Quyền và trách nhiệm.

AFG có thể sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp và dữ liệu của các lần sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng thuộc AFG vào việc tiến hành các kế hoạch và các hoạt động tiếp thị. Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng đều được bảo mật và KHÔNG được phép chia sẻ cho bên thứ ba biết vì lý do tiếp thị hay các mục đích khác.

AFG có quyền đề nghị chủ thẻ Rewards Plus cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.

AFG được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

 - Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của AFG.

 - Khi thẻ bị lợi dụng trong trường hợp thẻ bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin tài khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho AFG.

AFG có quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, điểm trong tài khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với chủ thẻ trong các trường hợp:

 - Điểm được khi có không chính xác, không hợp lệ vào tài khoản theo quy định của chương trình.

 - Chủ thẻ vi phạm các quy định của chương trình/chính sách ưu đãi được AFG thông báo tại từng thời điểm.

 - Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Chủ thẻ Rewards Plus có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân, điểm tích lũy trong tài khoản thông qua trang web và ứng dụng thuộc AFG

Trường hợp thông tin liên hệ (số điện thoại, email,...) của chủ thẻ có thay đổi so với thông tin đăng ký, Chủ thẻ có nghĩa vụ liện với bộ phận chăm sóc khách hàng thẻ thành viên qua email rewardsplus@afg.vn hoặc liên hệ trực tiếp với nhà hàng để cập nhật lại thông tin.

III. Điểm, tích lũy và sử dụng điểm:

1. Quy định về tích điểm:

Khách hàng phải trình thẻ hoặc thông tin email, số điện thoại cho nhân viên nhà hàng biết mình có thẻ Rewards Plus trước khi tiến hành thanh toán khi dùng bữa tại nhà hàng, mua mang đi, giao hàng tận nơi.

Thẻ Rewards Plus có thể sử dụng để tích điểm tại các nhà hàng thuộc AFG, gồm 6 chuỗi nhà hàng: Al Fresco’s, Jaspas, Pepperonis, Papa Joes, Hot n Tasty, Jacksons tại Việt Nam.

Với mỗi 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) khách hàng trả cho hóa đơn khi dùng bữa tại nhà hàng, mua mang đi, giao hàng tận nơi, khách hàng được tích 01 điểm.

Chủ thẻ được sử dụng điểm tích lũy trong tài khoản sau 12 giờ kể từ lúc tích.

Điểm tích được có thời hạn sử dụng trong vòng 364 ngày kể từ ngày tích. Điểm tích được nếu chưa sử dụng sẽ hết hạn và không có giá trị quy đổi sau 364 ngày kể từ ngày khách hàng tích số điểm đó.

2. Quy định về đổi điểm

Stt.

Nhà hàng

Mức điểm tích đủ để quy đổi

Giảm giá quy đổi trên hóa đơn tiếp theo

1

Al Fresco’s

30 điểm

300.000 đồng/30 điểm

2

Jaspas

30 điểm

300.000 đồng/30 điểm

3

Pepperonis

20 điểm

200.000 đồng/20 điểm

4

Papa Joes

10 điểm

100.000 đồng/10 điểm

5

Hot n Tasty

30 điểm

300.000 đồng/30 điểm

6

Jacksons

50 điểm

500.000 đồng/50 điểm

 

Điểm tích lũy của mỗi chuỗi nhà hàng, được tính riêng biệt, không thể nhập chung hay chuyển đổi lẫn nhau khi thực hiện đổi điểm để nhận ưu đãi.

Điểm tích lũy trong tài khoản của chủ thẻ Rewards Plus được dùng như một khoản thanh toán vào tổng giá trị hóa đơn được tiêu dùng trong chương trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức

Chủ thẻ BẮT BUỘC PHẢI xuất trình thẻ Rewards Plus để đổi điểm. Vì vậy, chủ thẻ chỉ được đổi điểm khi dùng bữa tại nhà hàng hoặc mua mang đi

Chủ thẻ KHÔNG được quy đổi điểm cùng lúc với việc áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mãi nào khác tại nhà hàng

Chủ thẻ KHÔNG được quy đổi điểm vào các Ngày Quốc Lễ

3. Quy định khác:

Trường hợp thẻ Rewards Plus bị mất hoặc hư hỏng, khách hàng phải liên lạc với nhân viên nhà hàng đã phát hành thẻ đó để được cấp thẻ mới. Mọi thông tin và số điểm của khách hàng ở thẻ cũ sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang thẻ mới.

Các thay đổi liên quan đến Chương trình Thẻ Rewards Plus sẽ được cập nhật, thông báo tại các nhà hàng, đăng trên website: www.rewardsplus.vngửi email đến các chủ thẻ.

Khi khách hàng đăng kí thẻ Rewards Plus, AFG có quyền gửi thông tin cập nhật các chương trình khuyến mãi, quyền lợi chủ thẻ, giảm giá, sự kiện đặc biệt cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS, email, cuộc gọi.

IV. Chấm dứt quyền chủ thẻ Rewards Plus.

- Chủ thẻ gửi yêu cầu chấm dứt cho bộ phận chăm sóc khách hàng thẻ thành viên

- Chủ thẻ cố ý sử dụng sai quy định của chương trình

- Chủ thẻ không đủ điều kiện dùy trì hạng thẻ theo quy định của chương trình

- Chấm dứt theo các trường hợp khác theo quy định của chương trình